Sjöförsäkring för Storbritannien - Båt- och yachtförsäkring Storbritannien

Försäkra din båt och yacht för minst 40 % mindre än du betalar nu!

Vi erbjuder båtförsäkringar i Storbritannien för alla typer av båtar inklusive; motoryachter, segelyachter, halvstyva båtar, jollar, segelyachter, katamaraner, pråmar, husbåtar och vattenskoter. Vårt samarbete med flera båtförsäkringsbolag gör att vi kan jämföra deras priser, täckning och kryssningsområde för att kunna erbjuda dig det mest lämpliga försäkringsskyddet baserat på dina behov. Våra priser är vanligtvis minst 40 % lägre än din nuvarande försäkring så begär en kostnadsfri offert och jämför den med din nuvarande försäkring.

Båtförsäkring är obligatorisk i de flesta hamnar och småbåtshamnar i Storbritannien och runt om i världen på grund av juridiskt ansvar (kropps- och materiella skador som du kan orsaka tredje part). Därför är det viktigt att åtminstone teckna minimiskyddet som kallas "civilansvar" eller "grundförsäkringsskydd".

Vi erbjuder två typer av försäkringar för Storbritannien; GRUNDFÖRSÄKRING & TOPPFÖRSÄKRING . Det är mycket viktigt att förstå att den BASIC -försäkring vi erbjuder liknar den "allrisk"-försäkring som erbjuds av många andra försäkringsbolag, men till ett pris som är jämförbart med vad de flesta försäkringsleverantörer erbjuder ansvarsförsäkringar. Vår BAS- försäkring är faktiskt; ansvarsförsäkring + helriskförsäkring till priset av en partiell försäkring!

TOP -försäkringen är allriskskydd vid toppvillkor som betalning för följdskador, garanterad fast skatt, inga avdrag "nytt för gammalt" och många fler.
Vårt TOP -skydd är det allsidiga bekymmersfria paketet för krävande kunder. Ansvarsförsäkringen omfattar ett brett skydd även för användning av utländska yachter. Med sitt rätta allriskskydd erbjuder den heltäckande försäkringen en riktigt bred produkt till en garanterad fast skatt.

Vi erbjuder sjöförsäkring i Storbritannien för alla typer av fartyg

Jämförelse mellan de två typerna av båtförsäkringar i Storbritannien vi erbjuder

BÅTANSVAR

Topp

Grundläggande

Höga täckningssummor på upp till 10 000 000 EUR för egendoms- och personskada och 200 000 EUR vardera för hyres- och sakskador

Ersättningsbelopp upp till 2 000 000 euro för egendoms- och personskada och 25 000 euro för ekonomisk skada

Premiumfri inkludering av anbud med en drivkraft på upp till 60 hk

Premiumfri inkludering av anbud med en drivkraft på upp till 5 hk

Täckning även vid skada som de medförsäkrade orsakat varandra

Premiefri samförsäkring av utökat skepparansvar för hyrda eller chartrade yachter

Båt heltäckande försäkring

Topp

Grundläggande

Genuin allrisk täckning

Specificerad risktäckning

Försäkringsbelopp som "fast taxa" för hela försäkringstiden

Försäkringen ersätter skada till dagsvärde

Ersättning för delskada "Nytt för gammalt"

Bärgnings- och vrakflyttningskostnader utöver försäkringsbeloppet upp till 2 000 000 euro

Bärgnings- och vrakflyttningskostnader utöver försäkringsbeloppet upp till försäkringsbeloppets belopp

Medförsäkring av icke namngivna personliga tillhörigheter upp till 2 % av försäkringsbeloppet

Medförsäkring av icke namngivna personliga tillhörigheter upp till 1 % av försäkringsbeloppet

Täckning för följdskador, t.ex. sjunkning eller skador orsakade av rost, frost, slitage eller oxidation.

Ingen självrisk vid inbrott, skador orsakade av blixtnedslag eller transport, kollision, samt brandskador som tredje part ensam är ansvarig för.

Ingen självrisk vid stöld av den försäkrade båten och motorn om motorn är utrustad med transpondersystem

Ingen självrisk för besiktningskostnader efter en jordning

Organisation och kostnadstäckning för ersättare skeppare vid sjukdom utomlands

Accommoding no-claim-rabatt (NCD) med en förskottsrabatt på 40 % NCD och 50 % reduktion av självrisken vid skadeanmälan efter 5 skadefria år

Accommoding no-claims-rabatt (NCD) med en förskottsrabatt på 40 % NCD

Olycksfallsförsäkring för passagerare

Topp

Grundläggande

Världsomfattande tillämpningsområde för den försäkrade båten och dess anbud samt chartrade yachter

Världsomfattande tillämpningsområde för den försäkrade båten och dess anbud

Försäkrade: försäkringstagare (ägare), skeppare, besättningsmedlemmar, besökare och gäster

Försäkrade: försäkringstagare (ägare), skeppare, besättningsmedlemmar, besökare och gäster

Dubbel sjukersättning från och med 90 % invaliditet

Dubbel invaliditetsersättning upp till 200 000 EUR/person från 90 % invaliditet och framåt

Ersättning på upp till 3 000 euro för sjöräddnings-, sök- och räddningskostnader

Ersätt medicinska avgifter, andra operationskostnader, sjukhusvistelse och tandproteskostnader för kosmetiska operationer upp till 3 000 euro.

Registrera din båtförsäkring för Storbritannien i tre enkla steg

 • thumb Begär en kostnadsfri offert
 • thumb Ta emot vår offert
 • thumb Sign Citat

Grundförsäkring

Tredje parts ansvarsförsäkring + helförsäkring till priset av en delvis totalförsäkring

Η κάλυψη BASIC μας προσφέρει μια πλήρως επαρκή ευθύνη τρίτων και πλήρως ολοκληρωμένη ασφάλιση. Η πλήρως ολοκληρωμένη ασφάλιση βασίζεται σε αναφερόμενη κάλυψη κινδύνου που σημαίνει ότι αναφέρονται όλοι οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι όπως π.χ. σύγκρουση, βύθιση, διάρρηξη κ.λπ. Με αυτό το κάλυμμα BASIC, θα λάβετε έναν κανονισμό σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή του σκάφους ή του αντίστοιχου κτιρίου. Αυτό το είδος κάλυψης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για παλαιότερα σκάφη για τα οποία το κάλυμμα TOP μας δεν είναι κερδοφόρο.

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΩ

Η συνασφάλιση στην ασφάλιση αστικής ευθύνης έχει ως εξής:
 • Η προσωπική νομική ευθύνη του καπετάνιου και άλλων ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το όχημα ·
 • Κατοχή και χρήση λέμβων με έως 5 PS.
 • Η νομική ευθύνη για το τράβηγμα των σκιέρ νερού και των surfers χαρταετού.
 • Η προσωπική νομική ευθύνη του θαλάσσιου σκιέρ, εάν και εφόσον βρίσκεται στο ρυμουλκό του οχήματος (θυγατρική).
 • Η νομική ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν κατά τη συμμετοχή σε ιστιοπλοϊκές regattas ή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων που σχετίζονται
 • Η νομική ευθύνη των ασφαλισμένων, υπό την προϋπόθεση ότι τους ζητείται να παράσχουν βοήθεια σε ένα πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο, και μια ζημιά στο σπασμένο σκάφος προκαλείται από αυτό το μέτρο ενίσχυσης π.χ. σύνδεση με σχοινί.
 • Η νομική ευθύνη για χρηματική ζημία από αξιώσεις που προέκυψαν κατά την πραγματική περίοδο ασφάλισης.
 • Η νομική ευθύνη του ασφαλισμένου για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από αλλαγές της φυσικής, χημικής ή βιολογικής φύσης μιας έκτασης νερού, συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων υδάτων (ρύπανση των υδάτων).

Γεγονότα της πλήρως ολοκληρωμένης ασφάλισης
 • Δυνατότητα παγκόσμιας κάλυψης.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνει το σκάφος / σκάφος συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, εξοπλισμού, αποθέματος, λέμβων, εξαρτημάτων και προσωπικών ειδών.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για το νερό και την ξηρά, συμπεριλαμβανομένης της προσγείωσης και της εκτόξευσης.
 • Ασφαλιστική κάλυψη για οδικές μεταφορές και για το πλοίο που ακολουθεί το πλοίο.
 • Ασφαλισμένοι κίνδυνοι: σύγκρουση, γείωση, προσάραξη, βύθιση, πυρκαγιά, έκρηξη, κλοπή, βανδαλισμός, πράξεις του Θεού, κεραυνούς, θραύση ιστών.
 • Συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης για ρυμουλκούμενα σε περίπτωση πυρκαγιάς, έκρηξης, κλοπής καθώς και ολικής απώλειας λόγω ατυχήματος ανωτέρας βίας ·
 • Έξοδα διάσωσης, προσπάθειες διάσωσης και, εάν ναι, διάθεση αποβλήτων έως το ποσό του ασφαλισμένου ποσού (επιπλέον του ασφαλισμένου ποσού) ·
 • Έξοδα του αντισυμβαλλομένου για την πρόληψη και μείωση ζημίας έως και το 20% του ασφαλισμένου ποσού ·
 • Συμπεριλαμβάνεται ο κίνδυνος regatta / ο κίνδυνος αγώνα για ιστιοπλοϊκά σκάφη κατά τη διάρκεια regattas κλαμπ ·
 • Σε περίπτωση ολικής ζημίας: αντικατάσταση της χρονικής αξίας (ασφάλεια αξίας χρόνου).
 • Σε περίπτωση μερικής ζημίας: απόκτηση 100% του κόστους επισκευής, απόκτηση κόστους μεταφοράς στο ναυπηγείο και επιστροφή ·
 • Μη καθορισμένα προσωπικά αντικείμενα, εξοπλισμός και συνημμένα έως και 1% του ποσού που ασφαλίζεται αυτόματα συν-ασφαλισμένο.
 • Εξάλειψη της έκπτωσης σε περίπτωση κλοπής εάν το σκάφος ή ο εξωλέμβιος κινητήρας είναι εξοπλισμένοι με αναμεταδότη GPS / GSM.

Ασφάλιση ατυχημάτων επιβατών
 • Παγκόσμια κάλυψη για το ασφαλισμένο σκάφος και τις λέμβους του.
 • Τα ασφαλισμένα άτομα είναι ο ασφαλισμένος (ιδιοκτήτης), ο κυβερνήτης, τα μέλη του πληρώματος, οι επισκέπτες και οι επισκέπτες.
 • Η διπλή αναπηρία ωφελεί έως και 200.000 € / άτομο από 90% αναπηρία.

Toppförsäkringsskydd

Korrekt täckning för all risk vid toppförhållanden som betalning för följdskador, garanterad fast skatt, inga avdrag ”nya för gamla” och många fler.

Vårt TOP-skydd är det allsidiga bekymmersfria paketet för krävande kunder. Ansvarsförsäkringen omfattar ett brett skydd även för användning av utländska yachter. Med sitt rätta allriskskydd erbjuder den heltäckande försäkringen en riktigt bred produkt till en garanterad fast skatt. Få goda råd av våra vattenhantverksexperter om de många fördelarna med TOP-skyddet eller informera dig själv online på vår hemsida.

Topptäckningsfördelning

Medförsäkrad i ansvarsförsäkringen är följande:
 • Det personliga juridiska ansvaret för skepparen och andra personer som är behöriga att använda fordonet
 • Innehav och användning av jollar med upp till 60 hk
 • Det juridiska ansvaret från att dra av vattenskidåkare och kitesurfare
 • Vattenskidåkares personliga juridiska ansvar, om och så länge han/hon är i bogsering av fordonet (dotterbolag)
 • Det juridiska ansvaret för skador som uppstår under deltagande i seglingsregattor eller under relaterade överföringar
 • Det rättsliga ansvaret för de försäkrade för en skada på en havererad båt som inträffat under en hjälpåtgärd, t.ex. en repanslutning, förutsatt att de ombeds ge hjälp till en båt i nöd
 • Det personliga juridiska ansvaret för försäkringstagaren och de personer som är medförsäkrade från skeppare eller drift av utländska vattenfarkoster och/eller dess anläggningar, utrustning och tillbehör (dotterbolag)
 • Ansvarskrav bland de medförsäkrade för sakskador och personskador, som inte orsakats av arbetsolyckor i försäkringstagarens sällskap
 • Det juridiska ansvaret för skador på hyrda förråd och bryggor (upp till € 200 000), som hyrdes för personliga ändamål för att placera eller förvara båten/yachten
 • Det rättsliga ansvaret för ekonomisk skada till följd av skador som inträffat under den giltiga försäkringsperioden
 • Försäkringstagarens rättsliga ansvar för direkta eller indirekta konsekvenser av förändringar av den fysiska, kemiska eller biologiska naturen hos en vattensträcka inklusive grundvatten (vattenförorening).

Fakta om den heltäckande försäkringen
 • Verklig allrisk täckning
 • Vid partiell skada, "ny för gammal" (utan avdrag)
 • Ej avsedda personliga tillhörigheter och ej permanent installerad utrustning och tillbehör upp till 2 % av den fasta skatten per händelse
 • Kostnader för bärgning, bärgningsförsök och i så fall avfallshantering upp till ett belopp av 2 000 000 € (utöver försäkringsbeloppet)
 • Försäkringstagarens kostnader för förebyggande och minskning av skada upp till högst 50 % av försäkringsbeloppet
 • Besiktningskostnader efter grundstötning av yachten, utan självrisk
 • I ett främmande land, organisation och betalning av en ersättningsskeppare på grund av en oväntad sjukdom hos skepparen (upp till 1 100 €), för överföringen till utsändningshamnen eller destinationen
 • Vid totalförlust: avtalad försäkringsbelopp minus restvärde
 • Följdskador på yachten och båten orsakade av regn, snö, värme, oxidation, gnagare, försämring, konstruktion, tillverkning eller materialfel, ...

Olycksfallsförsäkring för passagerare
 • Världsomspännande täckning för den försäkrade yachten och deras jollar och för yachter chartrade av försäkringstagaren
 • Försäkrade är försäkringstagaren (ägaren), skepparen, besättningsmedlemmar, besökare och gäster, ...
 • Dubbel invaliditetsersättning från 90 % invaliditet
 • Ersättning av upp till 3 000 € för räddningsinsatser och bärgning
 • Ersättning av medicinska avgifter, andra operationskostnader, sjukhusvistelser samt tandvårdskostnader för kosmetiska operationer upp till en gräns på 3 000 €

Valfria försäkringar att lägga till
 • Medförsäkring av charterrisken (kommersiellt bruk);
 • Medförsäkring av charterförlust i kommersiellt bruk;
 • Medförsäkring av regattorisken (utvidgning av försäkringsskyddet vid utbildningskryssningar och int seglingsregattor);
 • Ytterligare maskintäckning (Inkluderar oförutsedda skam på grund av operatörsfel, klumpighet, mätfel, styrsystem eller säkerhetsutrustning på grund av centrifugalkraft, övertryck, vakuumtryck, frost och is).
 • Medförsäkring av beslag, krig och strejk.

Välj ditt kryssningsområde - vi täcker hela världen inte bara Storbritannien!

Våra försäkringsleverantörer kan täcka dig var som helst i världen. När du begär en offert beror premiesatsen på det område där du vill täckas, så välj bland något av områdena nedan.

 • A Skyddet gäller på Europas land och alla inlandsvatten, Nordsjön och Östersjön (Nordsjön: norr till linjen bildad av Bergen / Wick, söder: till Ushant / Landsend), inklusive hela Medelhavet (begränsat av Bosporus, 12 sjömil från Afrikas kust, Jordanien, Israel och Syrien) och Atlantkusten upp till 200 sjömil (exklusive norra och västra Irland) till norra gränsen i västra Sahara (utan de 12 sjömil afrikanska kusten ), inklusive Kanarieöarna inom en radie av 200 sjömil.
 • B Inland och grunt kustvatten Berlin, Brandenburg och Mecklenburg-Vorpommern
 • C Tyska inlandsvatten utan Rhen
 • D Europeiska inre vatten
 • E Europeiska inre vatten och Östersjön
 • F Europeiska inlandsvatten och Nordsjön och Östersjön (Nordsjön: norr till linjen bildad av Bergen / wick, söder: till Ushant / Landsend)
 • G Grekiska kustvatten (Joniska havet och Egeiska havet)
 • H Turkiska kustvatten upp till 200 sjömil, avgränsat norr av Bosporosundet
 • I Kroatiens kustvatten upp till 200 sjömil.
 • J utökade sjöfartsvägar, t.ex. Karibien, Seychellerna, över hela världen.

Vanliga frågor (FAQ) om sjöförsäkring

Spelar det någon roll under vilken flagga min båt är registrerad?

Nej, det spelar ingen roll var du har valt att registrera din båt. Våra kunder har sina båtar registrerade i många olika länder inklusive; Polen, Langkawi, BVI, Delaware, Panama, Caymanöarna, Spanien, Portugal, Frankrike, Italien etc.

Spelar det någon roll var jag ska använda min båt?

Nej, våra försäkringspartners erbjuder täckning för alla områden runt om i världen. Se bara till att ange området för offertförfrågan där du använde din båt.

Vilka andra typer av försäkringar erbjuder du i Storbritannien?

 • Ext. Tredjepartsförsäkring för skeppare
 • Professionell försäkring för skeppsansvar
 • Insättningsförsäkring för charterbåtar
 • Reseavbokningskostnadsförsäkring
 • Charter Price Beredskapsförsäkring
 • Skipper & Crew försäkringspaket
 • SeaHelp CharterPass
 • Reseförsäkring

Är du redo att boka din Storbritannien båtförsäkring?

Fyll i vår online offertförfrågan på 5 minuter

« Snabb och enkel process, mycket billig offert. »

Marcelo